Retourneren

Bent u niet tevreden over het product? Binnen 8 dagen na levering mag u het retour sturen zonder opgaaf van redenen. Het product zal onbeschadigd en, indien mogelijk, in originele verpakking retour gestuurd moeten worden. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant. Wanneer Marks Cilindersloten een foutieve levering heeft gedaan worden de retourkosten gerestitueerd. 

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte en duidelijke instructies. Het aankoopbedrag wordt na binnenkomst binnen 8 dagen gerestitueerd onder aftrek van eventuele verzendkosten. 

Voor meer voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden (Artikel 6 t/m 10).

Uitzonderingen

Gecertificeerde profielcilinders en sleutels kunnen niet geretourneerd worden. Dit betreft een maatwerkproduct af fabriek.
Wanneer cilinders retour gestuurd worden, welk door de klant verkeerd besteld zijn, worden er geen kosten berekend. Echter wanneer u cilinders heeft besteld die wij voor u gelijksluitend hebben gemaakt, dan berekenen wij € 15,- per cilinder i.v.m. het demonteren van die cilinders.
Extra bijgemaakte sleutels worden niet vergoed.
Elektronische producten die niet gebruikt zijn / geprogrammeerd zijn, kunnen kosteloos geretourneerd worden. Uiteraard alleen in originele verpakking.
Elektronische producten welke in gebruik zijn genomen / geprogrammeerd zijn kunnen niet geretourneerd worden. 

Het retourneren van een product

Graag dit retourformulier volledig ingevuld meesturen met uw retourartikelen. Voeg bij dit retourformulier ook een kopie van de factuur/bestelbon. Zonder volledig ingevuld retourformulier en een kopie van de factuur/bestelbon kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.